Till råvaruindustrin tillverkar vi detaljer för bl.a. lättflyktiga gaser, vätskor och material vilka kräver tillförlitlighet och hållbarhet.

Exempel på produkter inom råvaror:
- Kopplingar och rördelar för hantering av olika vätskor/gaser
- Tryckutsatta ventiler
- Produkter till livsmedelsindustrin

Våra samarbetspartners:
  1. Traryds Metall AB
  2. Gränsvägen 4, 287 34, Strömsnäsbruk, Sverige
  3. email: info@trarydsmetall.com
  4. tel: 0433-74880
  5. fax: 0433-21602