Inom rensning ingår:
- Blästring
- Kapning
- Slipning

När godset är urslaget ur formen blästras det i någon av våra OMSG-blästrar. Detta för att särskilja sanden från detaljerna. Beroende på godsets utformning och känslighet väljs en mattbläster eller hängblästern. Exempelvis pumphjul med tunna skovlar hängblästras.

Ytterligare en blästring sker efter rensning för att erhålla bästa möjliga yta på godset vid utleverans.

Vår personal har lång erfarenhet av gjutet gods och är väldigt flexibla. Flexibiliteten betyder mycket då all vår personal rensar och är delaktiga i gjuttekniska förbättringsåtgärder.

Våra samarbetspartners:
  1. Traryds Metall AB
  2. Gränsvägen 4, 287 34, Strömsnäsbruk, Sverige
  3. email: info@trarydsmetall.com
  4. tel: 0433-74880
  5. fax: 0433-21602