Den 23 december 2013 tog vi över lokalen bredvid Traryds Metall, på 1 200 m2. Och ett avtal skrevs i slutet av året om övertagande av inkråmet av Frids Metall, samt konsultavtal avseende kompetensöverföring av kunnande i gjutning av Aluminiumbrons. Sedan dess gjuter vi även i Aluminiumbrons.

Våra samarbetspartners:
  1. Traryds Metall AB
  2. Gränsvägen 4, 287 34, Strömsnäsbruk, Sverige
  3. email: info@trarydsmetall.com
  4. tel: 0433-74880
  5. fax: 0433-21602