Vi tillverkar produkter till byggsektorn där det behövs trycktäta detaljer med högt korrosionsmotstånd och som har lång livslängd.

Exempel på produkter inom byggsektorn:
- Delar till regleringsventiler
- Ventiler
- Kopplingar
- Delar för vattenavledningssystem i parkeringshus

Våra samarbetspartners:
  1. Traryds Metall AB
  2. Gränsvägen 4, 287 34, Strömsnäsbruk, Sverige
  3. email: info@trarydsmetall.com
  4. tel: 0433-74880
  5. fax: 0433-21602