Tillsammans med flera olika modelltillverkare tar vi fram frästa eller handgjorda modeller. I samverkan med kund försöker vi hitta den bästa lösningen för en gjuten detalj. Trämodeller, plastmodeller och i vissa fall tillämpas järnmodeller. Modellmaterialet väljs efter livslängd, batchstorlek och utformning.

Vi jobbar i Solid Works 3D och har möjlighet att simulera gjutgods. Vi har erfarna och utbildade gjuteritekniker vilka gärna hjälper dig med design, utveckling och förbättring.

Vi bereder även befintliga modeller och anpassar dem för vår process.

Våra samarbetspartners:
  1. Traryds Metall AB
  2. Gränsvägen 4, 287 34, Strömsnäsbruk, Sverige
  3. email: info@trarydsmetall.com
  4. tel: 0433-74880
  5. fax: 0433-21602