Kärnorna består av kvartssand mixat med ett resolbindemedel, härdningen sker med CO2. Det finns en central mixer som försörjer samtliga maskiner med färdig sand, sanden beställs med ett knapptryck där mängd sand samt bindemedelsmängd kan väljas. Sandmixern kalibreras varje vecka.

Vi har två nyinvesterade Omega kärnskjutmaskiner och en vogel & schemann, 20 liters. Kärnskjutmaskinerna har senaste styrsystemen där varje kärna har sitt unika recept. Detta betyder att kärnorna alltid körs på samma sätt gällande gastider, lufttryck etc.

Våra samarbetspartners:
  1. Traryds Metall AB
  2. Gränsvägen 4, 287 34, Strömsnäsbruk, Sverige
  3. email: info@trarydsmetall.com
  4. tel: 0433-74880
  5. fax: 0433-21602